Avviksdeteksjon

NR forsker på avviksdeteksjon i tidsrekker, inkludert utfordrende scenarioer hvor tusenvis av tidsrekker analyseres samtidig og i sanntid. Målet med tilstandsovervåkning er å varsle når ulike systemer oppfører seg uventet, og avverge at kostbart utstyr blir ødelagt eller skader omgivelsene.

Bildet viser målinger av en pumpe over tid. Målingene gjengis i sort, og avvik er merket i rødt.
Figurtekst: Prosesserte temperatur- og trykkmålinger av en pumpe over tid. De røde områdene markerer der algoritmen finner lengre, sammenhengende tidsperioder som avviker fra resten av målingene. Figur: Martin Tveten

NRs spisskompetanse er tilstandsovervåkning av teknisk utstyr. I disse anvendelsene måler sensorer kontinuerlig tilstanden til for eksempel en vannturbin eller skipsmotor, og varsler ved avvik. Slike varsler kan forhindre skader, forlenge utstyrets levetid, og automatisere og effektivisere vedlikeholdsarbeid.

Ikke-veiledede algoritmer

Vi har forsket fram nye skreddersydde løsninger for både store og små bedrifter for å møte deres behov og de unike utfordringene i deres datagrunnlag. Et eksempel er at det som regel ikke finnes registrerte avvik å «trene» en algoritme på, så vi må bruke såkalte «ikke-veiledede» algoritmer. I tillegg er oppdagelse av avvik noen ganger kritisk for sikkerheten til systemet og menneskene rundt, hvilket setter høyere krav til løsningens ytelse enn i andre tilfeller.

Anvendelig metodikk for ulike numeriske tidsrekker

Vi har erfaring med data fra både temperatur-, vibrasjons- og lydsensorer, i tillegg til målinger av ressursbruk i IT-systemer. Metodikken kan imidlertid anvendes på numeriske tidsrekker generelt.

Aktuelle samarbeidspartnere:

  • Statkraft
  • ABB
  • DNV
  • AIMS Innovation
  • SoundSensing
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ressurser

Aktuelle prosjekter