Tilstandsovervåkning i vind- og vannkraftverk

Vann- og vindkraftverk kan utnyttes bedre ved å minske nedetiden som kommer av slitasje og vedlikehold.

Overvåkning av vindturbin

I dette prosjektet utvikler vi metoder for kontinuerlig overvåkning av vann- og vindturbiners oppførsel ved hjelp av sensorer som blant annet måler temperatur, trykk og vibrasjon.

Slik kan alvorlige og kostbare feil på anleggene oppdages før de er et faktum, og rettes opp i på uker heller enn år.  

Eksisterende vann- og vindkraftverk kan utnyttes bedre ved å minimere nedetiden på kraftverk som følge av slitasje og vedlikehold (Foto: Harald Danielsen) 

Overvåkningen består grunnleggende av to steg: 

  • En prediksjonsmodell for hvordan sensormålingene burde oppføre seg gitt informasjon om hvordan turbinen opereres til enhver tid (hvor åpne vannslusene er, for eksempel). 
  • En modell for å oppdage avvik fra den beregnede normale oppførselen. 

Avvik oppdages som store forskjeller mellom predikerte og observerte sensormålinger.
Avvik oppdages som store forskjeller mellom predikerte og observerte sensormålinger.

En sentral forskningsutfordring er å kalibrere metoden til å oppdage kun det som er interessant.

Hvis operatøren av kraftverket mottar for mange falske alarmer, så forsvinner tilliten til systemet, og det blir i praksis verdiløst. Det må også være mulig for en som ikke er ekspert i maskinlæring og statistikk å forstå hvorfor en alarm har oppstått. 

Navn: Avviksdeteksjon i vind- og vannkraftverk

Partner: Statkraft

Periode: 2022 – 2023