Statistisk modellering

Statistisk modellering dreier seg om å forstå sammenhenger og lage prognoser der tilfeldigheter og usikkerhet er involvert.

Med bruk av statistisk modellering kobles underliggende kunnskap om en prosess med data, på en objektiv måte. De statistiske modellene kan inneholde en rekke ukjente parametere og er dermed fleksible. Parametrene tallfestes fra data ved bruk av ulike teknikker. Beslutninger blir dermed basert på fakta og en best mulig avveining mellom sannsynlighetene for ulike utfall.

Begrepene statistisk modellering og maskinlæring brukes gjerne litt om hverandre, men maskinlæring finner i større grad mønstre i data uten bruk av modeller. NRs store styrke er at vi har lang erfaring og bred kunnskap om hele denne verktøykassen. Vi spesialtilpasser og finner riktig metode til hvert enkelt problem. Slik får man de mest presise og realistiske prognoser og årsakssammenhenger, inkludert en forståelse av usikkerheten i svarene når det er viktig.

Statistisk analyse og forklarbar AI i SAMBA:

Statistisk modellering brukes i disse bransjene