Statistisk modellering, Maskinlæring og Kunstig intelligens (AI)

Vi forsker med stor bredde av metoder og anvendelser for å dekke hele området av statistisk modellering og maskinlæring, som regnes som selve bestanddelene i kunstig intelligens. Vi har omfattende erfaring og kunnskap innen begge områdene, og er eksperter i å tilpasse metodene våre for å finne den mest nøyaktige løsningen for hvert problem.

Statistisk modellering

Statistisk modellering handler om å forstå sammenhenger og lage prognoser basert på tilfeldigheter og usikkerhet.

Maskinlæring

Maskinlæring gjør det mulig for datamaskiner å automatisk oppdage mønstre i data, og målet er å trene algoritmer til å forutsi hendelser eller ta beslutninger.

Mens statistisk modellering og maskinlæring noen ganger brukes om hverandre, er maskinlæring ofte i stand til å oppdage mønstre uten bruk av modeller. Siden vi har omfattende erfaring og kunnskap innen begge områdene, er vi i stand til å tilpasse metodene våre for å finne den mest nøyaktige løsningen for hvert problem.

Som et generelt verktøy kan maskinlæring brukes i de fleste domener, og vi samarbeider med en rekke kunder og samarbeidspartnere innen ulike sektorer, inkludert helsevesen, finans og klima.

Vi er spesielt interessert i å øke forklarbarheten for å bedre forstå hvordan systemer basert på maskinlæring beregner prognoser og bestemmer resultater. I tillegg til kontinuerlig forskning innen eXplainable artificial intelligence (XAI), har vi utviklet den digitale verktøykassen, eXplego, som har som mål å gjøre det enklere for utviklere å navigere i dette miljøet.

Språkteknologi

Språkteknologi er en samlebetegnelse for ulike teknologier som bruker naturlig språk som data.

Vi jobber med språkteknologi på flere måter, inkludert tekstgranskning, automatisert transkripsjon og oversettelse. Vi er spesielt dedikert til utviklingen av norsk språkteknologi og andre modeller med beskjedne mengder treningsdata tilgjengelig.

Geomodellering

Vi har levert avansert statistisk og matematisk modellering til olje- og gassindustrien i nesten førti år.

Geomodellering kombinerer geologisk kunnskap med data i en statistisk modell, og gjør oss i stand til å forstå og forutsi naturlige prosesser på jordens underflate eller geologiske trekk. Geomodeller er nyttige for beslutningsstøtte i alle situasjoner der geologi er en avgjørende faktor, slik som i petroleumindustrien.

Våre fagområder

Temasider

Avviksdeteksjon er et voksende forskningsområde på NR. Avviksdeteksjon, eller tilstandsovervåkning, handler om å observere og analysere data over tid, og identifisere hendelser som skiller seg ut.

Forklarbar kunstig intelligens, kjent som Explainable Artifical Intelligence (XAI) på engelsk, gir økt forståelse av hva systemer basert på maskinlæring legger vekt på, og hvordan automatiserte avgjørelser tas.

Aktuelle prosjekter