Vi forsker med stor bredde av metoder og anvendelser for å dekke hele området av statistisk modellering og maskinlæring, selve bestanddelene i kunstig intelligens.

Fagfelt vi jobber med

Temasider

Avviksdeteksjon er et voksende forskningsområde på NR. Avviksdeteksjon, eller tilstandsovervåkning, handler om å observere og analysere data over tid, og identifisere hendelser som skiller seg ut.

Forklarbar kunstig intelligens, kjent som Explainable Artifical Intelligence (XAI) på engelsk, gir økt forståelse av hva systemer basert på maskinlæring legger vekt på, og hvordan automatiserte avgjørelser tas.

Ta kontakt:

Aktuelle prosjekter