Språkteknologi

Språkteknologi er et samlebegrep for ulike teknologier som bruker naturlig språk, enten tale eller tekst eller begge deler, som data.

Språkteknologiske anvendelser

Vi jobber med et bredt spekter av språkteknologiske anvendelser, blant annet:

  • informasjonsgjenfinning i store mengder tekstdata (tekstmining)
  • klassifisering og merking av tekstdokumenter
  • avidentifisering av tekster med (sensitive) personopplysninger
  • interaktive systemer som f.eks. prateroboter.
  • taleteknologi, f.eks. taletranskribering
  • automatisert oversettelse fra et språk til et annet

Språkteknologiske modeller

Utvikling av språkteknologiske modeller fra beskjedne mengder treningsdata er et fokusområde for oss. Det er spesielt relevant for språkteknologi for norsk, hvor tilgangen til språkressurser er mer begrenset.

Vi benytter dessuten i økende grad språkteknologi for å analysere data som i utgangspunkt ikke kommer fra språk, slik som logger eller data fra industrielle prosesser.

ChatGPT

Siden 2018 har store språkmodeller som ChatGPT vært en viktig del av forskningen vår, og vi har lang erfaring med å trene, tilpasse eller finjustere nevrale språkmodeller for ulike oppgaver og behov.

Sosiale roboter

Vi bruker gjerne sosiale roboter når vi forsker.

Vi benytter sosiale roboter for å evaluere og teste prototyper med egnet metodikk, samt måle læringsopplevelse og læringseffekt. Vi kan også utrede ulike etiske utfordringer, og gå i dybden av dype nevrale nettverk som styrer robotenes måte å bruke språket på.

Utfordringer med språkteknologiske modeller

Språkteknologi innebærer for tiden noen viktige utfordringer det er viktig å adressere, les mer her:

Aktuelle prosjekter

Språkteknologi brukes i disse bransjene