Språkteknologi er et samlebegrep for ulike teknologier som bruker naturlig språk som data.

Det er i hovedsak to typer språkteknologi:

  • Taleteknologi
  • Prosessering av naturlig språk (NLP).

Vi bruker gjerne sosiale roboter når vi forsker.

Vi jobber mest med prosessering av naturlig språk,  som innebærer tolkning av semantisk innhold, kontekst og sentimenter i store mengder tekst, samt å legge til rette for dialog mellom menneske og maskin. Vi utvikler dessuten metodikk for anonymisering av sensitive opplysninger i tekst. 

Utvikling av språkteknologiske modeller fra beskjedne mengder treningsdata er et fokusområde for oss. Det er spesielt relevant for språkteknologi for norsk, siden mye av den internasjonale utviklingen i fagfeltet skjer for engelsk.

Vi benytter dessuten i økende grad språkteknologi for å analysere data som i utgangspunkt ikke kommer fra språk, slik som logger eller data fra industrielle prosesser.

Aktuelle prosjekter

Språkteknologi brukes i disse bransjene