Publikasjoner:

53 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2021

Vitenskapelig foredrag

2021

Faglig foredrag

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2020

Faglig foredrag

2020

Populærvitenskapelig artikkel

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2019

Faglig foredrag

2019

Vitenskapelig foredrag

2018

Faglig foredrag

2018

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2017

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2017

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2016

Vitenskapelig foredrag

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel