Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Named Entity Recognition without Labelled Data: A Weak Supervision Approach

Lison, Pierre; Barnes, Jeremy; Hubin, Aliaksandr; Touileb, Samia

Publikasjonsdetaljer

Del av: Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Association for Computational Linguistics, 2020)

Sider: 1518–1533

År: 2020

År: 2020

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/11250/2727924
FULLTEKST: www.nr.no/directdownload/2020.acl-main.139.pdf