Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

Named Entity Recognition without Labelled Data: A Weak Supervision Approach

Lison, Pierre; Barnes, Jeremy; Hubin, Aliaksandr; Touileb, Samia

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Association for Computational Linguistics

Antall sider: 16

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-1-950737-48-2