Publications:

50 publications found

Publication

Year

Category

2021

Vitenskapelig foredrag

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2020

Populærvitenskapelig artikkel

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2019

Vitenskapelig foredrag

2018

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2017

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2017

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2016

Vitenskapelig foredrag

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel