Kronikk

Hvilket fremmedspråk bør man lære seg i Google-oversettelsenes tidsalder?

Lison, Pierre; Rots, Aike Peter; De Korne, Haley

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Morgenbladet, 2022

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0805-3847
Elektronisk: 0806-2617