Vi forsker frem ulike metoder for analyse av forskjellige typer bildedata fra kameraer og sensorer.

Innen områder som medisin og helse, marin, industri og energi, utvikler vi metoder for å løse problemer som å oppdage kreft fra medisinske røntgenbilder eller å beregne fiskemengder fra marine akustikkdata.

Mer generelt er deteksjon, karakterisering og gjenkjenning av ulike typer av objekter og fenomener i både bilder og bildesekvenser, sentrale temaer for mange av våre prosjekter.

Hovedområder

Aktuelle prosjekter

Bildeanalyse brukes i disse bransjene