Vi utfører forskning og utvikling av metoder for analyse av ulike typer av bildedata fra ulike typer av kameraer og sensorer.

Vi jobber med anvendelser innen områder som medisin og helse, marin, industri og energi, hvor vi utvikler metoder for å løse problemer som f.eks. å oppdage kreft fra medisinske røntgenbilder eller å beregne fiskemengder fra marine akustikkdata. Mer generelt er deteksjon, karakterisering og gjenkjenning av ulike typer av objekter og fenomener i både bilder og bildesekvenser, sentrale temaer for mange av våre prosjekter.

Hovedområder

Aktuelle prosjekter

Bildeanalyse brukes i disse bransjene