Publikasjoner:

182 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2020

Faglig foredrag

2019

Vitenskapelig foredrag

2018

Populærvitenskapelig foredrag

2016

Vitenskapelig foredrag

2015

Vitenskapelig artikkel

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig foredrag

2007

Rapport

2006

Vitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2005

Vitenskapelig artikkel

2004

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2003

Vitenskapelig foredrag

2003

Leserinnlegg

2002

Leserinnlegg

2002

Leserinnlegg

2002

Leserinnlegg

2002

Leserinnlegg

2002

Vitenskapelig foredrag

2001

Programdeltagelse

2001

Vitenskapelig foredrag

2001

Populærvitenskapelig foredrag

2001

Populærvitenskapelig foredrag

2000

Rapport

2000

Vitenskapelig foredrag

1999

Rapport

1998

Populærvitenskapelig artikkel

1997

Populærvitenskapelig artikkel

1997

Rapport

1996

Vitenskapelig artikkel

1995

Rapport

1995

Populærvitenskapelig artikkel

1995

Populærvitenskapelig artikkel

1995

Vitenskapelig artikkel

1994

Populærvitenskapelig artikkel

1993

Vitenskapelig foredrag

1990

Populærvitenskapelig artikkel