Recognition of degraded symbols using hidden Markov models

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: Report at the Norwegian Computing Center (874)
  • År: 1993
  • Utgave: 874
  • Antall sider: 35
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 9788253903699

Gammelt ISBN-nr: 82-539-0369-7