Publikasjoner:

512 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2021

Faglig foredrag

2020

Vitenskapelig foredrag

2020

Vitenskapelig foredrag

2020

Faglig foredrag

2019

Vitenskapelig foredrag

2018

Faglig foredrag

2018

Faglig foredrag

2017

Faglig foredrag

2017

Faglig foredrag

2016

Rapport

2016

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

2016

Faglig foredrag

2016

Rapport

2016

Faglig foredrag

2015

Populærvitenskapelig foredrag

2015

Rapport

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Populærvitenskapelig foredrag

2013

Vitenskapelig foredrag

2013

Rapport

2013

Populærvitenskapelig foredrag

2013

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Rapport

2012

Rapport

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Rapport

2011

Leserinnlegg

2011

Vitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig artikkel

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2009

Populærvitenskapelig foredrag

2009

Populærvitenskapelig foredrag

2009

Vitenskapelig foredrag

2009

Populærvitenskapelig foredrag

2009

Populærvitenskapelig foredrag

2009

Populærvitenskapelig foredrag

2008

Doktorgradsavhandling

2008

Leserinnlegg

2008

Populærvitenskapelig foredrag

2008

Vitenskapelig foredrag

2008

Rapport

2008

Vitenskapelig foredrag

2008

Populærvitenskapelig foredrag

2008

Rapport

2008

Leserinnlegg

2008

Populærvitenskapelig foredrag

2007

Rapport

2007

Rapport

2007

Populærvitenskapelig foredrag

2007

Populærvitenskapelig foredrag

2007

Leserinnlegg

2007

Populærvitenskapelig foredrag

2007

Populærvitenskapelig foredrag

2007

Vitenskapelig artikkel

2007

Populærvitenskapelig foredrag

2007

Populærvitenskapelig foredrag

2006

Populærvitenskapelig foredrag

2006

Populærvitenskapelig foredrag

2006

Populærvitenskapelig foredrag

2006

Populærvitenskapelig foredrag

2006

Vitenskapelig foredrag

2006

Populærvitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig foredrag

2005

Rapport

2005

Leserinnlegg

2005

Rapport

2005

Vitenskapelig foredrag

2004

Vitenskapelig artikkel

2004

Populærvitenskapelig foredrag

2004

Rapport

2004

Vitenskapelig foredrag

2004

Vitenskapelig artikkel

2002

Rapport

2002

Vitenskapelig foredrag

2002

Rapport

2001

Rapport

2000

Rapport

2000

Vitenskapelig foredrag

1999

Rapport

1999

Rapport

1999

Populærvitenskapelig artikkel

1998

Vitenskapelig foredrag

1998

Vitenskapelig foredrag

1998

Rapport

1998

Populærvitenskapelig artikkel

1998

Programdeltagelse

1998

Vitenskapelig foredrag

1998

Populærvitenskapelig artikkel

1998

Populærvitenskapelig artikkel

1997

Populærvitenskapelig artikkel

1996

Vitenskapelig artikkel

1995

Rapport

1995

Populærvitenskapelig artikkel

1995

Populærvitenskapelig artikkel

1995

Vitenskapelig artikkel