Forskningssjef SAMBA

Kjersti Aas

Prosjekter

  • Maskinlæring

Kredittmodell for små og mellomstore bedrifter

  • Statistisk modellering

Totalrisikomodellen til DNB

  • Statistisk modellering

Forventet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer

Publikasjoner

  • 584 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Kjersti Aas; Prediksjon av kundeavgang 2024. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Kredittscoring, forklarbar AI og syntetiske data 2024. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: Global explanations 2024. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: Shapley values 2024. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: Counterfactual Explanations 2024. Vitenskapelig foredrag

Annabelle Alice Redelmeier; Martin Jullum; Kjersti Aas; Anders Løland; MCCE: Monte Carlo sampling of valid and realistic counterfactual explanations for tabular data Data mining and knowledge discovery, pp. 37 , (ISSN 1384-5810 1573-756X ), doi: https://doi.org/10.1007/s10618-024-01017-y , 2024. Vitenskapelig artikkel

Lars Henry Berge Olsen; Ingrid Kristine Glad; Martin Jullum; Kjersti Aas; A comparative study of methods for estimating model-agnostic Shapley value explanations Data mining and knowledge discovery, (ISSN 1384-5810 1573-756X ), doi: https://doi.org/10.1007/s10618-024-01016-z , 2024. Vitenskapelig artikkel

Martin Jullum; Kjersti Aas; Statistiske metoder versus maskinlæringsmetoder 2024. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: LIME and Counterfactual explanations 2023. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: Shapley Values 2023. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: Global explanations 2023. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Big Insight 2023. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Forklarbar AI og kredittrisiko 2023. Faglig foredrag

Rogelio Andrade Mancisidor; Michael Christian Kampffmeyer; Kjersti Aas; Robert Jenssen; Discriminative multimodal learning via conditional priors in generative models Neural Networks, vol. 169, pp. 417 430 13 , (ISSN 0893-6080 1879-2782 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.neunet.2023.10.048 , 2023. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Pergamon Press

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Teknisk rapport for passivamodulen 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Estimeringsmodulen 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Brukermanual 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Teknisk rapport for balansemodulen 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Modul for prising av rentegaranti 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Estimeringsmodul 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Teknisk rapport for ESG-modul 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Teknisk rapport for passivamodul 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Teknisk rapport for balansemodul 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Brukermanual 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Solveig Engebretsen; Kjersti Aas; Modellering av sannsynlighet for uførhet 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Forklarbar AI og kredittrisiko 2022. Faglig foredrag

Kjersti Aas; AI and machine learning in Big Insight 2022. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Bruk av AI i finans og forsikring - hva er våre erfaringer? 2022. Populærvitenskapelig foredrag

Rogelio Andrade Mancisidor; Michael Kampffmeyer; Kjersti Aas; Robert Jenssen; Generating customer's credit behavior with deep generative models Knowledge-Based Systems, vol. 245, pp. 13 , (ISSN 0950-7051 1872-7409 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.knosys.2022.108568 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Lars Henry Berge Olsen; Ingrid Kristine Glad; Martin Jullum; Kjersti Aas; Using Shapley Values and Variational Autoencoders to Explain Predictive Models with Dependent Mixed Features Journal of machine learning research, vol. 23, pp. 1 51 50 , (ISSN 1532-4435 1533-7928 ), , 2022. Vitenskapelig artikkel

Jens Christian Wahl; Kjersti Aas; Modeling claim frequency for car insurance using meteorological data 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Clara-Cecilie Günther; Counterfactual explanations for FundingPartner’s credit scoring model. 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; RSM - Versjon 5.0.1.R: Brukermanual 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Clara-Cecilie Günther; Kjersti Aas; Use of news sentiments in credit scoring model for FundingPartner 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Martin Jullum; Saldoprognoser 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Marthe Elisabeth Aastveit; Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Evaluering av XGBoost-modellen for prisestimater 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIII: Teknisk rapport for passivamodul 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XIII: Teknisk rapport for balansemodul 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIII: Brukermanual 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XIII: Modul for prising av rentegaranti 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIII: Estimeringsmodul 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Explainable AI: Global explanations and LIME 2021. Faglig foredrag

Jens Christian Wahl; Fredrik L Aanes; Kjersti Aas; Sindre Froyn; Daniel Piacek; Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance Scandinavian Actuarial Journal, pp. 18 , (ISSN 0346-1238 1651-2030 ), doi: https://doi.org/10.1080/03461238.2021.1951346 , 2021. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Taylor & Francis

Kjersti Aas; Forklarbar AI og kredittrisiko 2021. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Estimeringsmodulen 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for balansemodul 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for passivamodul 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XII: Estimeringsmodul 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modellf or Solvens II - Versjon XII: Modul for prising av rentegaranti 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for passivamodulen 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Brukermanual 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for balansemodulen 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XII: Brukermanual 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Totalrisikomodell for DNB Versjon 11: Brukermanual 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Thomas Nagler; Martin Jullum; Anders Løland; Explaining predictive models using Shapley values and non-parametric vine copulas Dependence Modeling, vol. 9, pp. 62 81 , (ISSN 2300-2298 2300-2298 ), doi: https://doi.org/10.1515/demo-2021-0103 , 2021. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Walter de Gruyter (De Gruyter)

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM Versjon 5.0.1: Økonomisk scenariogenerator 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnsentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM - Versjon 5.0.1: Teknisk rapport 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnsentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; RSM - Versjon 5.0.1: Brukermanual 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnsentral

Kjersti Aas; Martin Jullum; Anders Løland; Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values Artificial Intelligence, vol. 298, pp. 24 , (ISSN 0004-3702 1872-7921 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.artint.2021.103502 , 2021. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Clara-Cecilie Günther; Kjersti Aas; Credit scoring model for FundingPartner 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnsentral

Martin Jullum; Annabelle Alice Redelmeier; Kjersti Aas; Efficient and simple prediction explanations with groupShapley: A practical perspective CEUR Workshop Proceedings, vol. 3014, pp. 15 , (ISSN 1613-0073 1613-0073 ), , 2021. Vitenskapelig artikkel

Øyvind Grotmol; Michael Scheuerer; Kjersti Aas; Martin Jullum; Whitepaper on Exabel’s Factor Model 2021. Rapport

Utgiver EXABEL

Øyvind Grotmol; Martin Jullum; Kjersti Aas; Michael Scheuerer; White paper on performance evaluation of volatility estimation methods for Exabel 2021. Rapport

Utgiver EXABEL

Martin Jullum; Annabelle Alice Redelmeier; Kjersti Aas; groupShapley: Efficient prediction explanation with Shapley values for feature groups 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Martin Jullum; Annabelle Alice Redelmeier; Kjersti Aas; Efficient Shapley value explanations through feature groups 2021. Vitenskapelig foredrag

Martin Jullum; Kjersti Aas; Anders Løland; Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values 2021. Vitenskapelig foredrag

Martin Jullum; Annabelle Alice Redelmeier; Kjersti Aas; Efficient and simple prediction explanations with groupShapley: A practical perspective 2021. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI for finance 2020. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Dependence modeling via Vine Copulas 2020. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Maskinlæring i forsikring 2020. Vitenskapelig foredrag

Rogelio Andrade Mancisidor; Michael Kampffmeyer; Kjersti Aas; Robert Jenssen; Deep generative models for reject inference in credit scoring Knowledge-Based Systems, vol. 196, pp. 17 , (ISSN 0950-7051 1872-7409 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.knosys.2020.105758 , 2020. Vitenskapelig artikkel

Rogelio Andrade Mancisidor; Michael Kampffmeyer; Kjersti Aas; Robert Jenssen; Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder Expert systems with applications, vol. 164, pp. 13 , (ISSN 0957-4174 1873-6793 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114020 , 2020. Vitenskapelig artikkel

Rogelio Andrade Mancisidor; Michael Kampffmeyer; Kjersti Aas; Robert Jenssen; Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder Expert Systems With Applications, vol. 164, pp. 11 , (ISSN 0957-4174 1873-6793 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114020 , 2020. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Jens Christian Wahl; Fredrik L Aanes; Kjersti Aas; Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for balansemodul 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XI: Brukermanual 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for passivamodul 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XI: Estimeringsmodul 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XI: Modul for prising av rentegaranti 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; ALM-modell for Fremtind – Versjon 2: Estimeringsmodulen 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for passivamodulen 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Brukermanual 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for balansemodulen 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Jens Christian Wahl; Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser versjon II: Brukermanual 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Oppdaterte problemlånsmodeller 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Annabelle Alice Redelmeier; Martin Jullum; Kjersti Aas; Explaining Predictive Models with Mixed Features Using Shapley Values and Conditional Inference Trees pp. 117 137 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57321-8_7 , 2020. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Brukermanual 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Norsk Regnesentral - forskning som synes og brukes 2019. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Metodisk seminar kredittrisikomodellering 2019. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; The evolution of a mobile payment solution network Network Science, vol. 7, pp. 422 437 , (ISSN 2050-1242 2050-1250 ), doi: https://doi.org/10.1017/nws.2019.5 , 2019. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Cambridge University Press

Kjersti Aas; Claudia Czado; Vine copulas in finance & insurance 2019. Vitenskapelig foredrag

Martin Jullum; Kjersti Aas; Anders Løland; How to open the black box -- Individual prediction explanation 2019. Vitenskapelig foredrag

Martin Jullum; Kjersti Aas; Anders Løland; Opening the black box -- individual prediction explanation 2019. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Martin Jullum; Anders Løland; Annabelle Alice Redelmeier; Shapley explanations using conditional inference trees 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Jens Christian Wahl; Kjersti Aas; Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser: Brukermanual 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for balansemodul 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for balansemodulen 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon X: Brukermanual 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon X: Modul for prising av rentegaranti 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon X: Estimeringsmodul 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Totalrisikomodell for DNB Versjon 10: Brukermanual 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Aliaksandr Hubin; Kjersti Aas; FinAI: Scalable techniques to stock price time series modelling 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Jens Christian Wahl; Nikolai Sellereite; Kjersti Aas; Predicting probability of default for SMEs using relational and transaction data 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for passivamodulen 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Estimeringsmodulen 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for passivamodul 2019. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Turning Big Data into Big Insight 2018. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Credit Scoring using Deep Learning 2018. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Totalrisikomodell for et kraftselskap 2018. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Big Data og maskinlæring i finans og forsikring 2018. Faglig foredrag

Håvard Kvamme; Nikolai Sellereite; Kjersti Aas; Steffen A. Søreide Sjursen; Predicting mortgage default using convolutional neural networks Expert Systems With Applications, vol. 102, pp. 207 217 , (ISSN 0957-4174 1873-6793 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.02.029 , 2018. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Kjersti Aas; Ola Haug; Pricing of Excess-of-loss reinsurance for fire insurance 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon IX: Modul for prising av rentegaranti 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for balansemodul 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II – Versjon IX: Estimeringsmodul 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon IX: Brukermanual 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Statistisk modell for forsikringsrisiko 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for passivamodul 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; RSM - Versjon IV: Teknisk rapport 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM - Versjon IV: Brukermanual 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM Versjon IV: Økonomisk scenariogenerator 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Håvard Kvamme; Kjersti Aas; Credit scoring by deep learning on time series 2017. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Prediksjon av kundeavgang 2017. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Big Data Analysis - Methods and Examples 2017. Faglig foredrag

André Teigland; Kjersti Aas; The hunt for customers with good vibrations! 2017. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Big Data og/eller Big Insight 2017. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Lloyd Williams; Dag Raabe; Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II Scandinavian Actuarial Journal, pp. 203 224 , (ISSN 0346-1238 1651-2030 ), doi: https://doi.org/10.1080/03461238.2017.1332679 , 2017. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Taylor & Francis

Kjersti Aas; Martin Jullum; Linda Reiersølmoen Neef; Maskinlæring for vurdering av forsikringsrisiko 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Håvard Kvamme; Nikolai Sellereite; Kjersti Aas; Credit Scoring using Deep Learning of Time Series data 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM Versjon III: Økonomisk scenariogenerator 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; RSM Versjon III: Brukermanual 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VIII: Estimeringsmodul 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VIII: Brukermanual 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon VIII: Modul for prising av rentegaranti 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM Versjon III: Teknisk rapport 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for passivamodul 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for balansemodul 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Nikolai Sellereite; Håvard Kvamme; Roboten gir lån hvis den får gode vibrasjoner fra kontoen din , 2017. Intervju

Kjersti Aas; Big Data + NR = Big Insight! 2016. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Individrettet markedsføring 2016. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions for financial applications: A review Econometrics, vol. 4, pp. 15 , (ISSN 2225-1146 2225-1146 ), doi: https://doi.org/10.3390/econometrics4040043 , 2016. Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Utgiver MDPI

Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Arnoldo Frigessi; Virginia Lacal Graziani; Structure learning in Bayesian Networks using regular vines Computational Statistics & Data Analysis, vol. 101, pp. 186 208 , (ISSN 0167-9473 1872-7352 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.csda.2016.03.003 , 2016. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Rand Kwong Yew Low; Robert Faff; Kjersti Aas; Enhancing mean-variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries Journal of Economics and Business, vol. 85, pp. 49 72 , (ISSN 0148-6195 1879-1735 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2016.01.003 , 2016. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Gode modeller gir innsikt Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2016. Kronikk

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VII: Brukermanual 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for passivamodul 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VII: Estimeringsmodul 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for balansemodul 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Analysis of Vipps data 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM Versjon II: Økonomisk scenariegenerator 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; RSM - Versjon II: Brukermanual 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM- Versjon II: Teknisk rapport 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Anders Løland; RMS Model Validation 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Pair-copula constructions - even more flexible than copulas 2015. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Dag Raabe; Lloyd Williams; Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II 2015. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair copula constructions with applications in finance 2015. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2015. Populærvitenskapelig foredrag

Alex Lenkoski; Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; A DLM for Predicting the Return of a Portfolio 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Anders Løland; Kvalitetssikring av risiko- og lønnsomhetsberegninger 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Marion Haugen; Anders Løland; Kjersti Aas; Smelter cash flow modelling - User manual in R 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Resultatmodul i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Frigg - Versjon I: Brukermanual 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Økonomisk scenariogenerator i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Anders Løland; RMS Model Validation 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for passivamodul 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VI: Estimeringsmodul 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for balansemodul 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VI: Brukermanual 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Modellvalg i Solvens II for kort og lang tidshorisont 2014. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Praktiske eksempler på bruk av copulas 2014. Faglig foredrag

Clara-Cecilie Günther; Ingunn Fride Tvete; Kjersti Aas; Geir Inge Sandnes; Ørnulf Borgan; Modelling and predicting customer churn from an insurance company Scandinavian Actuarial Journal, pp. 58 71 , (ISSN 0346-1238 1651-2030 ), doi: https://doi.org/10.1080/03461238.2011.636502 , 2014. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Taylor & Francis

Kjersti Aas; Giovanni Puccetti; Bounds on total economic capital: the DNB case study Extremes, vol. 17, pp. 693 715 , (ISSN 1386-1999 1572-915X ), doi: https://doi.org/10.1007/s10687-014-0202-0 , 2014. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Springer

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Dag Raabe; Ingeborg D. Vårli; A simulation-based ALM model in practical use by a Norwegian Life Insurance company pp. 155 169 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06653-0_10 , 2014. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Clara-Cecilie Günther; Ingunn Fride Tvete; Kjersti Aas; Jørgen Andreas Hagen; Lars Kvifte; et al. Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects pp. 171 186 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06653-0_11 , 2014. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kjersti Aas; Learning Bayesian Networks Using Vine Methodology 2014. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Structure learning of Bayesian Belief Nets using regular vines 2014. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Statistical methods used for financial risk management 2014. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Structure Learning in BBNs using Regular Vines 2014. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2014. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM - Versjon I: Teknisk rapport 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport og brukermanual 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for balansemodul 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon V: Brukermanual 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for passivamodul 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon V: Estimeringsmodul 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; DNB Total Risk Model Version 5: Technical report 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; RSM - Versjon I: Brukermanual 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Alex Lenkoski; Kjersti Aas; A GARCH-NIG-Copula Model for Portfolio Optimization 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Clara-Cecilie Günther; Kjersti Aas; Sammenligning av AR(1)- og CIR++-modellen 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Risikostyringen for boliglån er ikke god nok Finansavisen, (ISSN 0803-9518 ), 2013. Kronikk

Clara-Cecilie Günther; Ingunn Fride Tvete; Kjersti Aas; Jørgen Andreas Hagen; Lars Kvifte; Hvordan identifisere høyrisikable forsikringstagere for prediksjon av framtidige skader? 2013. Vitenskapelig foredrag

Clara-Cecilie Günther; Ingunn Fride Tvete; Kjersti Aas; Jørgen Andreas Hagen; Lars Kvifte; How to identify high risk policyholders for prediction of future insurance claims 2013. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Dag Raabe; Ingeborg D. Vårli; A Simulation-Based ALM Model in Practical Use by a Norwegian Life Insurance Company 2013. Vitenskapelig foredrag

Clara-Cecilie Günther; Ingunn Fride Tvete; Kjersti Aas; Jørgen Andreas Hagen; Lars Kvifte; Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects 2013. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Claudia Czado; Pair-copula constructions - even more flexible than copulas 2013. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Statistiske metoder brukt i finansiell risikostyring 2013. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; ALM-modell for Solvens II-beregninger 2013. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions - even more flexible than copulas 2013. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions 2013. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Statistical Methods used for financial risk management 2013. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2013. Populærvitenskapelig foredrag

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Problemlånsmodeller 2013. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ingunn Fride Tvete; Beregning av standardavvik for premie- og reserverisiko 2013. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon IV: Brukermanual 2013. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon IV: Estimeringsmodul 2013. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for balansemodul 2013. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for passivamodul 2013. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Eike Brechmann; Claudia Czado; Kjersti Aas; Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data Canadian journal of statistics, vol. 40, pp. 68 85 , (ISSN 0319-5724 1708-945X ), doi: https://doi.org/10.1002/cjs.10141 , 2012. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Hvem sier at Basel I hadde sannheten? Finansavisen, pp. 46 46 , (ISSN 0803-9518 ), 2012. Kronikk

Clara-Cecilie Günther; Ingunn Tvete; Kjersti Aas; Geir Inge Sandnes; Modellering og prediksjon av kundeavgang 2012. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions - even more flexible than copulas 2012. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Multivariat modellering 2012. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Univariat modellering 2012. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions of multiple dependence 2012. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Likestilling uten et eneste tiltak 2012. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2012. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2012. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Marit Holden; Importance Sampling from DNB's Credit Risk Model 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Rand Kwong Yew Low; Portfolio optimization using pair-copula constructions 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Libor-modellen og Solvens II 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for balansemodul 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Clara-Cecilie Günther; Kjersti Aas; Model for prediction of client churn 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for passivamodul 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon III: Brukermanual 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; DNB Total Risk Model Version 4: Technical report 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Marion Haugen; Kjersti Aas; Ola Lindqvist; Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk rapport 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Marion Haugen; Anders Løland; Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Ola Lindqvist; Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Vurdering av videreutviklingsbehov knyttet til Solvens II 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Anders Løland; The Midas Margin Methodology: Description and Quality Control 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Sophia Yingyu Cui; Kjersti Aas; CIR++-rentemodellen 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; ICAAP beregninger for Sparebanken Sør 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; ICAAP beregninger for Sparebanken Sogn og Fjordane 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Porteføljeoptimering 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Trond Reitan; Kjersti Aas; A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios The Journal of Credit Risk, vol. 6, (ISSN 1744-6619 1755-9723 ), , 2011. Vitenskapelig artikkel

D Kurowicka; H Joe; Kjersti Aas; Daniel Berg; Dependence Modeling: Vine Copula Handbook Ukjent, 2011. Vitenskapelig artikkel

Sara Martino; Kjersti Aas; Ola Lindqvist; Linda Reiersølmoen Neef; Håvard Rue; Estimating stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations European Journal of Finance, vol. 17, pp. 487 503 , (ISSN 1351-847X 1466-4364 ), doi: https://doi.org/10.1080/1351847X.2010.495475 , 2011. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Routledge

Kjersti Aas; Ekstremvær, Bolt og børsfall Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2011. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Hvorfor så forskjellig i bank og forsikring? Finansavisen, (ISSN 0803-9518 ), 2011. Kronikk

Kjersti Aas; Daniel Karl Andreas Berg; Modeling Dependence between Financial Returns Using Pair-Copula Constructions pp. 305 328 , doi: https://doi.org/10.1142/9789814299886_0015 , 2011. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Roger M. Cooke; Harry Joe; Kjersti Aas; Vines Arise pp. 37 72 , doi: https://doi.org/10.1142/9789814299886_0003 , 2011. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kjersti Aas; Solvens II-modellering 2011. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions 2011. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions: even more flexible than copulas 2011. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Faster simulation of C- and D-vines 2011. Vitenskapelig foredrag

Clara-Cecilie Günther; Ingunn Fride Tvete; Kjersti Aas; Geir Inge Sandnes; Modelling and predicting customer churn from an insurance company 2011. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Statistisk Analyse av Finansielle Data 2011. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Norsk Regnesentral 2011. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Statistiske metoder for analyse av finansiell risiko 2011. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; André Teigland; Vurdering av IPS-beregninger 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for balansemodul 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for passivamodul 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon II: Brukermanual 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; André Teigland; Vurdering av Unit Link beregninger 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; André Teigland; Vurderinger av IPS-beregninger 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Marit Holden; Kjersti Aas; Parallellisering av Totalrisiko-programmet ved hjelp av GPU 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Scenario Generator 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Kvalitetssikring av markedsrisikomodell 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Evaluering av kredittmodul 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Marit Holden; Kjersti Aas; Parallellisering av simulering fra vines 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Brukermanual 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Teknisk rapport 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Bård Storvik; Anders Løland; Kjersti Aas; Modellering av misligholdssannsynligheter for Landkreditts kunder 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Arnoldo Frigessi; On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic? Journal of Multivariate Analysis, vol. 101, pp. 1296 1310 15 , (ISSN 0047-259X 1095-7243 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jmva.2009.12.001 , 2010. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Academic Press

Trond Reitan; Kjersti Aas; A New Robust Importance Sampling Method for Measuring VaR and ES Allocations for Credit Portfolios The Journal of Credit Risk, vol. 6, (ISSN 1744-6619 1755-9723 ), 2010. Vitenskapelig artikkel

Trond Reitan; Kjersti Aas; A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios The Journal of Credit Risk, vol. 6, pp. 113 149 37 , (ISSN 1744-6619 1755-9723 ), 2010. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Stor formue - flaks eller dyktighet? Kapital, (ISSN 0332-5423 ), 2010. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Pair copula constructions of multiple dependence 2010. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; The profit-loss distribution of a hydropower company 2010. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Statistikk med finansielle anvendelser 2010. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; QIS5 system for SpareBank 1 Livsforsikring 2010. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Kjersti Aas; Ola Haug; STATLAB Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium, høsten 2010 2010. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2010. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Tidsrekkemodeller 2010. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Multivariat modellering 2010. Populærvitenskapelig foredrag

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Brukermanual 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Clara-Cecilie Günther; Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Clara-Cecilie Günther; Ingunn Fride Tvete; Kjersti Aas; Ørnulf Borgan; Modellering og prediksjon av kundeavgang 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Teknisk rapport 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Marit Holden; Kjersti Aas; Parallellisering av Totalrisiko-programmet 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Teknisk rapport 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Clara-Cecilie Günther; Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Modell for Solvens II: Brukermanual 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Ingrid Hobæk Haff; Clara-Cecilie Günther; Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Marit Holden; Kjersti Aas; Parallellisering av Kredittrisiko-programmet 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Eike C. Brechmann; Claudia Czado; Kjersti Aas; Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Brukermanual 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Daniel Karl Andreas Berg; Models for construction of multivariate dependence - a comparison study European Journal of Finance, vol. 15, pp. 639 659 , (ISSN 1351-847X 1466-4364 ), doi: https://doi.org/10.1080/13518470802588767 , 2009. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Routledge

Kjersti Aas; Claudia Czado; Arnoldo Frigessi; Henrik Bakken; Pair-copula constructions of multiple dependence Insurance, Mathematics & Economics, vol. 44, pp. 182 198 17 , (ISSN 0167-6687 1873-5959 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2007.02.001 , 2009. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Daniel Berg; Kjersti Aas; Models for construction of multivariate dependence European Journal of Finance, vol. 15 (7/8), pp. 639 659 21 , (ISSN 1351-847X 1466-4364 ), 2009. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Routledge

Kjersti Aas; Discussion of ``Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations,'' by H. Rue, S. Martino and N. Chopin Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology, vol. 71, Part 2, pp. 364 365 2 , (ISSN 1369-7412 1467-9868 ), 2009. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Blackwell Publishing

Kjersti Aas; Risiko og krise. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2009. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2009. Leserinnlegg

Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Arnoldo Frigessi; Forenklede par-copula-konstruksjoner 2009. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Kurs i totalrisikomodellering for Eksportfinans 2009. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Totalrisikomodellering 2009. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Har statistiske modeller skylden for finanskrisen? 2009. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Kjersti Aas; Statistisk analyse av energipriser 2009. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Statistisk analyse av finansielle tidsrekker 2009. Populærvitenskapelig foredrag

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Linda Reiersølmoen Neef; Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Anders Løland; Vurdering av modell for å beregne marginer 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Teknisk rapport 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Brukermanual 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Clara-Cecilie Günther; Mathilde Wilhelmsen; Kjersti Aas; Scoring model for Spain 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Måling av finansiell risiko for Fritt Ord 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Sara Martino; Kjersti Aas; Ola Lindqvist; Linda Reiersølmoen Neef; Håvard Rue; Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations Preprint NTNU, pp. 21 21 , (ISSN 0804-029X ), 2008. Fagartikkel

Kjersti Aas; Historie og fremtid Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Hvor mange sorte svaner? Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Statistical Modelling of Financial Risk 2008. Doktorgradsavhandling

Utgiver NTNU-trykk

Kjersti Aas; Integrating different types of risk into VaR 2008. Vitenskapelig foredrag

Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; The Generalised Hyperbolic Skew Student's t-distribution 2008. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions of multiple dependence 2008. Vitenskapelig foredrag

Daniel Berg; Kjersti Aas; Models for construction of multivariate dependence 2008. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Modellbruk i finans: Nye metoder - nye svar? 2008. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions 2008. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Måling av finansiell risiko: Nye metoder- nye svar? 2008. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Statistisk Analyse av Finansielle Tidsrekker 2008. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Totalrisiko og Basel II 2008. Populærvitenskapelig foredrag

Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Brukermanual 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Kjersti Aas; Volatilitet og avkastning 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Vurdering av metode for å beregne ICAAP 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Simuleringsmodell for kredittrisiko: Brukermanual 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Problemlån 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Teknisk rapport 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Simuleringsmodell for kredittrisiko: Teknisk Rapport 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Mathilde Wilhelmsen; Magne Tommy Aldrin; Kjersti Aas; Scoring Model for UK 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Mathilde Wilhelmsen; Kjersti Aas; Scoring model for Austria 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Ingrid Hobæk Haff; Jofrid Frøland Vårdal; Kjersti Aas; Modellering av finansielle indikatorer 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Mathilde Wilhelmsen; Kjersti Aas; Scoring model for Canada 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Mathilde Wilhelmsen; Kjersti Aas; Scoring model for Germany 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Anders Øksendal; Risk Capital Aggregation Risk Management: An International Journal, vol. 9 (2), (ISSN 1460-3799 1743-4637 ), 2007. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Bankene bedre rustet Ukjent, 2007. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Nye metoder - nye svar. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2007. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Claudia Czado; Arnoldo Frigessi; Henrik Bakken; Pair-copula constructions of multiple dependence 2007. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Xeni Kristine Dimakos; Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution 2007. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; A Model for simulation of Nordic Electricity Spot Prices 2007. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Modellering av avhengighetsstrukturer med finans som anvendelse 2007. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Totalrisikomodellering og Basel II 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Statistiske metoder for analyse av finansiell risiko 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Economic capital modelling in DnB NOR 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Energyforum workshop Nordic Modelling & Measuring Energy Risk 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Basel II og totalrisikomodellering 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Integrating different kinds of risk into VaR 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for sparebanker: Brukermanual 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Mathilde Wilhelmsen; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for beregning av belåningsgrader 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisiko for sparebanker: Teknisk rapport 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Likviditetsrisiko 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Linda Reiersølmoen Neef; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Teknisk rapport 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Brukermanual 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Daniel Karl Andreas Berg; Kjersti Aas; Models for construction of multivariate dependence 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Validering av kredittrisikomodell 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Ola Lindqvist; Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Estimering av sektorkonsentrasjoner 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Revidert Vital-modul 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution Journal of Financial Econometrics, vol. 02.04.2012, pp. 275 309 35 , (ISSN 1479-8409 1479-8417 ), 2006. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Oxford University Press

Kjersti Aas; Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Statistisk analyse for finans, forsikring og råvaremarkerder Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Statistisk analyse av finansielle tidsrekker 2006. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Modellering av totalrisiko 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Roar Hoff; Anders Øksendal; Kjersti Aas; DnB NORs totalrisikomodell 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Xeni Kristine Dimakos; Anders Løland; Kjersti Aas; STK 4520 Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Modellering av total økonomisk kapital 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Faren for børskrakk er større enn du kanskje tror 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Kvalitetssikring av risikorapportering 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Xeni Kristine Dimakos; Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Net Present Value with Uncertainty , 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Claudia Czado; Arnoldo Frigessi; Henrik Bakken; Pair-copula constructions of multiple dependence 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Teknisk rapport 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Magne Tommy Aldrin; Prediction of spot rates 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Totalrisikomodell - forprosjekt 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Teknisk rapport 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Ingrid Hobæk Haff; Totalrisikomodell for E-CO Energi 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Komponentbasert aggregering av risiko 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Brukermanual 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Brukermanual 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Lars Holden; Ola Haug; Kjersti Aas; A multidimensional mixture model for unsupervised tail estimation 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Xeni Kristine Dimakos; Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution Journal of Risk, vol. 8, (ISSN 1465-1211 1755-2842 ), 2005. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Ser ikke rasfaren Ukjent, 2005. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Sannsynligheten for et nytt børskrakk er kanskje større enn man tror Ukjent, 2005. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Modellering av totalrisiko 2005. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution 2005. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Copulas 2005. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Tunghalede og skjeve fordelinger og avhengighetsstrukturer 2005. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Brukermanual: ALM-modellering for KLP 2005. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Modelling a portfolio of financial assets of several different types 2005. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Ingrid Hobæk Haff; Linda Reiersølmoen Neef; Anders Løland; Kjersti Aas; OLGA III 2005. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Anders Øksendal; Risk Capital Aggregation , 2005. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Linda Reiersølmoen Neef; Totalrisikomodell for DnB NOR: Teknisk rapport 2005. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Fred Espen Benth; Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser 2005. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Kjersti Aas; Rådgivning 2005. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Xeni Kristine Dimakos; Kjersti Aas; Net present value with uncertainty - P2007 Expansion Project 2005. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Anders Løland; Statistisk risikostyring i E-CO Energi - forprosjekt 2005. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Linda Reiersølmoen Neef; Totalrisikomodell for DnB NOR: Brukermanual 2005. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; The Agder Energi Model for Simulation of Nordic Electricity Spot Prices 2005. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Xeni Kristine Dimakos; Kjersti Aas; Erik Bølviken; Langtidsmodellering av KLPs balanse 2005. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Kjetil F. Kåresen; The Matrix Ukjent, vol. 9(4), 2004. Vitenskapelig artikkel

Xeni Kristine Dimakos; Kjersti Aas; Integrated risk modelling Statistical Modelling, vol. 4, (ISSN 1471-082X 1477-0342 ), doi: https://doi.org/10.1191/1471082X04st079oa , 2004. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Sage Publications

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Statistisk analyse av finansielle tidsrekker 2004. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Hvordan korrelere kvantiler (VaR) fra flere ulike fordelinger? 2004. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Modellering av totalrisiko 2004. Populærvitenskapelig foredrag

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Anders Løland; Kjersti Aas; Estimation of Parameters in the GARCH(1,1) Model 2004. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; OLGA II User Manual 2004. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Statistisk analyse av produksjons- og prisdata 2004. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Anders Løland; Linda Reiersølmoen Neef; Quality control of Hydro's approach for simulation of market risk 2004. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Statistical modelling of financial time series: An introduction 2004. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Dataanalyse av utvalgte aksje- og obligasjonsindekser, renter og valutakurser 2004. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

André Teigland; Kjersti Aas; Sucessful price modelling and risk management for changig energy markets 2003. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; The importance of modelling correlations and stochastic volatility correctly 2003. Populærvitenskapelig foredrag

Utgiver Norsk Regnesentral

Xeni Kristine Dimakos; Kjersti Aas; Integrated Risk Modelling (ISSN 82-539-0506-8 ), , 2003. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Ingrid Hobæk Haff; Risk estimation using the multivariate Normal Inverse Gaussian distribution 2003. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Sucessful price modeling in energy markets 2002. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Magne Aldrin; Predicting default rates using macroeconomic factors 2002. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Xeni Kristine Dimakos; Kjersti Aas; Kjetil Fleischer Kåresen; Optimization of flexibility 2002. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Kjetil Fleischer Kåresen; Volatility prediction 2002. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Credit risk modelling: A survey 2002. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; OLGA: User manual 2002. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Kjetil Fleischer Kåresen; Ragnar Bang Huseby; OlGA: A joint model for oil and gas prices 2002. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Verification of batch numbers on plastic vials Ukjent, 2001. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Microarray Data Mining: A Survey 2001. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Modelling Uncertainty in TASTE 2001. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjetil Fleischer Kåresen; Kjersti Aas; Ola Haug; ElG; A multi-factor vector auto-regressive Electricity and Gas price model 2001. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Kjetil Fleischer Kåresen; Ola Haug; Data analysis of UK electricity and gas prices 2001. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Model for quantifying risk in the DnB Group 2001. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Kjetil Fleischer Kåresen; MUNIT Version 2 2001. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Erik Bølviken; Xeni Kristine Dimakos; Kjersti Aas; Aktuarielle og finansielle beregninger ved simulering 2000. Vitenskapelig foredrag

Line Eikvil; Kjersti Aas; Pattern recognition in text documents 2000. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; André Teigland; Jacob Kooter Laading; Data Mining - løsningen eller bare en bløff? 2000. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Line Eikvil; Example-based search for tourism information 2000. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Beregning av risikojustert egenkapital: Bruker-manual 2000. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Jacob Kooter Laading; Kjersti Aas; Credit rating in the swedish corporate market 2000. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Speech-driven facial animation 2000. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Jacob Kooter Laading; André Teigland; Estimating total risk 2000. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Ragnar Bang Huseby; Applications of hidden Markov chains in image analysis Pattern Recognition, vol. 32, pp. 703 713 11 , (ISSN 0031-3203 1873-5142 ), 1999. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Kjersti Aas; Hidden Markov Chains in Image Analysis Ukjent, 1999. Populærvitenskapelig artikkel

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Ragnar Bang Huseby; Mari Thune; Data Mining - A Survey (ISSN 82-539-0426-6 ), 1999. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Text categorisation - A survey (ISSN 82-539-0425-8 ), 1999. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; News Filtering 1999. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Kundesegmentering 1999. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Automatic wrapper generation: A preliminary study 1999. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Decoding bar codes from human-readable characters Pattern Recognition Letters, vol. 18, pp. 1519 1527 9 , (ISSN 0167-8655 1872-7344 ), 1998. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Kjersti Aas; André Teigland; Data Mining - Løsningen eller bare en bløff? (kronikk) ComputerWorld Norge, (ISSN 1501-6595 ), 1998. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; André Teigland; Data mining løsningen eller bare en bløff ? FOP-nytt, vol. 13, pp. 24 25 2 , 1998. Populærvitenskapelig artikkel

Line Eikvil; Kjersti Aas; Kroppen gir deg adgang Teknisk Ukeblad, vol. 145, pp. 22 23 2 , (ISSN 0040-2354 ), 1998. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Detection and Recognition of Faces in Video Sequences Ukjent, 1998. Populærvitenskapelig artikkel

Biometri 1998. Programdeltagelse

Kjersti Aas; Data Mining - Løsningen på alle problemer eller bare en bløff ? 1998. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Hva er bildeanalyse? 1998. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Jakt på kunnskap 1998. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Et system for resirkulering av bokser 1998. Vitenskapelig foredrag

Knut Heggland; Magne Aldrin; Kjersti Aas; REGMODII: Brukermanual 1998. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Mari Thune; Verification of batch numbers on plastic vials 1998. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; An intelligent agent for filtering of online newspaper articles 1998. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Anne H. Schistad Solberg; Hans Koren; Rune Solberg; Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data Ukjent, 1997. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Line Eikvil; Reading bar codes from low resolution images Ukjent, 1997. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Intelligente agenter: Til hjelp i informasjonssøket? 1997. Vitenskapelig foredrag

Line Eikvil; Bent Foyn; Hilde M. Lovett; Dag Solvoll; Tryggve Einar Sørensen; et al. Transmission of digital real-time video over ATM networks, Applied at alarm trigged video surveillance (ISSN 82-539-0432-0 ), 1997. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Uttesting av metode for strekkodedeteksjon 1997. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; A survey on: Content-based access to image and video databases (ISSN 82-539-0433-9 ), 1997. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; An intelligent news agent 1997. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; A Survey on personalised information filtering systems for the World Wide Web (ISSN 82-539-0442-8 ), 1997. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Text page recognition using grey level features and hidden Markov models Pattern Recognition, vol. 29, pp. 977 985 9 , (ISSN 0031-3203 1873-5142 ), 1996. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Kjersti Aas; Anne H. Schistad Solberg; Hans Koren; Rune Solberg; Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data Ukjent, 1996. Vitenskapelig artikkel

Rune Solberg; Anne H. Schistad Solberg; Hans Koren; Kjersti Aas; The suitability of future high-resolution satellite imagery for forest inventory Ukjent, 1996. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Line Eikvil; Otto Milvang; Automatic can separation Ukjent, vol. III, pp. 954 954 , 1996. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Line Eikvil; Tove Andersen; Text recognition from grey level images using hidden Markov models Ukjent, 1996. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Audio-visual recognition: A survey (ISSN 82-539-0411-8 ), 1996. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Anne H. Schistad Solberg; Hans Koren; Rune Solberg; Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, texture, laser altimeter and GIS data (ISSN 82-539-0408-8 ), 1996. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Reading bar codes from low resolution images 1996. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Dag Bremnes; Andreas Nordbryhn; Automatic classification of bottles in crates Ukjent, 1995. Vitenskapelig artikkel

Line Eikvil; Kjersti Aas; Hans Koren; Tools for interactive map conversion and vectorization Ukjent, vol. 2, pp. 927 930 4 , 1995. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Line Eikvil; Tove Andersen; Text recognition from grey level images using hidden Markov models Ukjent, 1995. Vitenskapelig artikkel

Line Eikvil; Kjersti Aas; Marit Holden; Automatic recognition of character strings in maps Ukjent, 1995. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Line Eikvil; Dagens Sherlock Holmes Teknisk Ukeblad, (ISSN 0040-2354 ), 1995. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Tove Andersen; Line Eikvil; Hans Koren; Jørn Lyseggen; Videoanalyse Teknisk Ukeblad, (ISSN 0040-2354 ), 1995. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Petter Abrahamsen; Fred Espen Benth; HCPV evaluation of Troll Olje Gas Province 1995. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Bar code localization 1995. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Geir Storvik; Kjersti Aas; André Teigland; Pål Larsson; Recognition of spikes in EEG-signals: Further experimentations with the Hidden Markov Chain model 1995. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Otto Milvang; Automatic can separation 1995. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Oddvar Lia; Kjersti Aas; HCPV evaluation of Sleipner satellites 1995. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Oddvar Lia; Thore Egeland; HCPV evaluation of Ty (Heimdal) Formation; Sleipner Øst Field 1995. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Anne H. Schistad Solberg; Representative parameters from thin sections 1995. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Marit Holden; Characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agent and statistical analysis Ukjent, pp. 123 127 5 , 1994. Populærvitenskapelig artikkel

Line Eikvil; Hans Koren; Kjersti Aas; Theory and methods for filtering of lines 1994. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Line Eikvil; Kjersti Aas; Theory and methods for classification of single raster symbols 1994. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Line Eikvil; Hans Koren; Kjersti Aas; Theory and methods for digitizing of areas 1994. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Dag Bremnes; Line Eikvil; Ragnar Bang Huseby; Jørn Lyseggen; Classification of bottles in crates 1994. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Hans Koren; Jorunn B. Olafsdottir; Recognition of degraded symbols using hidden Markov models (ISSN 9788253903699 ), 1993. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Line Eikvil; Kjersti Aas; Theory and methods for grouping and syntax analysis 1993. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Line Eikvil; Hans Koren; Kjersti Aas; Theory and methods for Interactive Digitizing of lines 1993. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Line Eikvil; Ragnar Bang Huseby; Recognition of objects in coregistered images - preparations for practical use 1993. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Recognition of 3-D objects in coregistered range- and intensity images using stochastic simulation Ukjent, vol. 9, 1992. Populærvitenskapelig artikkel

Ragnar Bang Huseby; Gutorm Thomas Høgåsen; Geir Olve Storvik; Kjersti Aas; Combining range and intensity data with a hidden Markov model 1992. Vitenskapelig foredrag

Ragnar Bang Huseby; Gutorm Thomas Høgåsen; Geir Olve Storvik; Kjersti Aas; Combining range and intensity data with a hidden Markov model 1992. Vitenskapelig foredrag

Vidar Bosnes; Viggo Blomlie; John Kløve Hald; Marit Holden; Gutorm Thomas Høgåsen; et al. An evaluation of statistical modeling in magnetic resonance imaging using images fron the central nervous system aquired with and without a Gladolium-based contrast medium (ISSN 82-539-0348-0 ), 1992. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Ragnar Bang Huseby; Jorunn B. Olafsdottir; Kjersti Aas; Recognition of object in coregistered range- and intensity images 1992. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Geir Storvik; Kjersti Aas; Relations between wireline logs and seismic data. Pilot project 1992. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Ragnar Bang Huseby; Jorunn B. Olafsdottir; Kjersti Aas; Classification of objects in multispectral images 1992. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Ragnar Bang Huseby; Gutorm Thomas Høgåsen; Geir Storvik; Kjersti Aas; Classification of objects in multi-spectral images 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral