Rapport

Sammenligning av AR(1)- og CIR++-modellen

Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/55/14

År: 2014