Rapport

Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities-Version II: Technical report

Aas, Kjersti; Wahl, Jens Christian

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/12/20

År: 2020