Rapport

FinAI: Scalable techniques to stock price time series modelling

Hubin, Aliaksandr; Aas, Kjersti

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/54/19

År: 2019