NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/01/05)
  • År: 2005
  • Utgave: SAMBA/01/05
  • Antall sider: 14