Multi-år: Program for å beregne N-års misligholdssannsynligheter

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/30/13)
  • År: 2013
  • Utgave: SAMBA/30/13
  • Antall sider: 16