Multi-år: Program for å beregne N-års misligholdssannsynligheter

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/30/13)
  • Year: 2013
  • Issue: SAMBA/30/13
  • Number of pages: 16