Publications:

508 publications found

Publication

Year

Category

2020

Vitenskapelig foredrag

2020

Vitenskapelig foredrag

2019

Vitenskapelig foredrag

2016

Rapport

2016

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

2016

Article feature

2016

Rapport

2015

Rapport

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Vitenskapelig foredrag

2013

Rapport

2013

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Rapport

2012

Rapport

2012

Lecture popular

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Rapport

2011

Reader opinion

2011

Vitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig foredrag

2011

Lecture popular

2011

Vitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig artikkel

2010

Lecture popular

2010

Lecture popular

2009

Lecture popular

2009

Vitenskapelig foredrag

2009

Lecture popular

2009

Reader opinion

2008

Reader opinion

2008

Lecture popular

2008

Vitenskapelig foredrag

2008

Rapport

2008

Vitenskapelig foredrag

2008

Rapport

2008

Reader opinion

2007

Rapport

2007

Rapport

2007

Reader opinion

2007

Lecture popular

2007

Vitenskapelig artikkel

2007

Lecture popular

2006

Lecture popular

2006

Vitenskapelig foredrag

2006

Lecture popular

2005

Vitenskapelig foredrag

2005

Rapport

2005

Reader opinion

2005

Rapport

2005

Vitenskapelig foredrag

2004

Vitenskapelig artikkel

2004

Lecture popular

2004

Rapport

2004

Vitenskapelig foredrag

2004

Vitenskapelig artikkel

2002

Rapport

2002

Vitenskapelig foredrag

2002

Rapport

2001

Rapport

2000

Rapport

2000

Vitenskapelig foredrag

1999

Rapport

1999

Rapport

1999

Populærvitenskapelig artikkel

1998

Vitenskapelig foredrag

1998

Vitenskapelig foredrag

1998

Rapport

1998

Populærvitenskapelig artikkel

1998

Programdeltagelse

1998

Vitenskapelig foredrag

1998

Populærvitenskapelig artikkel

1998

Populærvitenskapelig artikkel

1997

Populærvitenskapelig artikkel

1996

Vitenskapelig artikkel

1995

Rapport

1995

Populærvitenskapelig artikkel

1995

Populærvitenskapelig artikkel

1995

Vitenskapelig artikkel