Rapport

Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual simulering

Aas, Kjersti

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat SAMBA/52/16

Year: 2016