Rapport

Gjenkjenning av flasker i simultant registrerte høyde- og intensitets bilder ved hjelp av stokastisk simulering

Aas, Kjersti

Publication details