Rapport

Modellering av finansielle indikatorer

Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland; Aas, Kjersti

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat SAMBA/48/08

Year: 2008