Lecture popular

Modellering av totalrisiko

Aas, Kjersti

Publication details

Event: EDB Bank & Finans temadag God bankfaglig praksis innen risikostyring"" ()

Date: 13. October 2004 –1. June 2023