Rapport

Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Simulering

Aas, Kjersti

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat SAMBA/44/2017

Year: 2017