Bruk av data fra Brønnøysundregisteret og Norges domstoler i kredittscoringsmodell for FundingPartner

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/43/22)
  • Year: 2022
  • Issue: SAMBA/43/22
  • Number of pages: 13