Bruk av data fra Brønnøysundregisteret og Norges domstoler i kredittscoringsmodell for FundingPartner

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/43/22)
  • År: 2022
  • Utgave: SAMBA/43/22
  • Antall sider: 13