Vurdering av metoden for dobling av relative posisjoner som Halvor Hoddevik presenterte i Lagmannsretten

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/43/19)
  • Year: 2019
  • Issue: SAMBA/43/19
  • Number of pages: 12