Vurdering av metode for beregning av uventet tap i Sparebank 1-alliansen

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/30/07)
  • Year: 2007
  • Issue: SAMBA/30/07
  • Number of pages: 23