Rapport

Vurdering av metode for beregning av uventet tap i Sparebank 1-alliansen

Aas, Kjersti

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat SAMBA/30/07

Year: 2007