Rapport

MUNIT Version 2

Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat SAMBA/21/01

Year: 2001