Dataanalyse av utvalgte aksje- og obligasjonsindekser, renter og valutakurser

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/04/04)
  • Year: 2004
  • Issue: SAMBA/04/04
  • Number of pages: 83