Dataanalyse av utvalgte aksje- og obligasjonsindekser, renter og valutakurser

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/04/04)
  • År: 2004
  • Utgave: SAMBA/04/04
  • Antall sider: 83