Rapport

Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual

Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat SAMBA/25/08

Year: 2008