Modellering av eierrisiko: Forskjeller mellom analytisk og simuleringsbasert modellering

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/02/04)
  • Year: 2004
  • Issue: SAMBA/02/04
  • Number of pages: 11