Rapport

Modellering av eierrisiko: Forskjeller mellom analytisk og simuleringsbasert modellering

Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat SAMBA/02/04

Year: 2004