Modellering av eierrisiko: Forskjeller mellom analytisk og simuleringsbasert modellering

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/02/04)
  • År: 2004
  • Utgave: SAMBA/02/04
  • Antall sider: 11