Rapport

Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual simulering

Aas, Kjersti

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat SAMBA/46/18

Year: 2018