Rapport

Optimization of flexibility

Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat SAMBA/12/02

Year: 2002