Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/16/05)
  • Year: 2005
  • Issue: SAMBA/16/05
  • Number of pages: 50