Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/16/05)
  • År: 2005
  • Utgave: SAMBA/16/05
  • Antall sider: 50