Rapport

Beregning av risikojustert egenkapital: Bruker-manual

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat SAMBA/19/00

Year: 2000