Rapport

Libor-modellen og Solvens II

Aas, Kjersti

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/59/12

År: 2012