Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Expert systems with applications, vol. 164, p. 13, 2020
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0957-4174
    • Elektronisk: 1873-6793
  • Lenke: