Publikasjoner:

42 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2020

Vitenskapelig foredrag

2019

Vitenskapelig artikkel

2018

Vitenskapelig artikkel

2017

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel