Vitenskapelig artikkel

Uncertainty-Aware Deep Ensembles for Reliable and Explainable Predictions of Clinical Time Series

Wickstrøm, Kristoffer Knutsen; Mikalsen, Karl Oyvind; Kampffmeyer, Michael C; Revhaug, Arthur; Jenssen, Robert

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: IEEE journal of biomedical and health informatics, vol. 25, p. 2435–2444–9, 2021

Utgivere: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Utgave: 7

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2168-2194
Elektronisk: 2168-2208

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/11250/2732750
DOI: doi.org/10.1109/JBHI.2020.3042637