Vitenskapelig artikkel   2020

Wickstrøm, Kristoffer Knutsen; Mikalsen, Karl Øyvind; Kampffmeyer, Michael C; Revhaug, Arthur; Jenssen, Robert

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift:

IEEE journal of biomedical and health informatics, 2020

Utgiver:

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 2168-2194
Elektronisk: 2168-2208

Lenker:

DOI: doi.org/10.1109/JBHI.2020.3042637