Vitenskapelig artikkel

Multi-modal land cover mapping of remote sensing images using pyramid attention and gated fusion networks

Liu, Qinghui; Kampffmeyer, Michael C; Jenssen, Robert; Salberg, Arnt-Børre

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International Journal of Remote Sensing, vol. 43, p. 3509–3535–26, 2022

Utgivere: Taylor & Francis

Utgave: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0143-1161
Elektronisk: 1366-5901

Lenker:
DOI: doi.org/10.1080/01431161.2022.2098078