Vitenskapelig artikkel   2019

Bianchi, Filippo Maria; Livi, Lorenzo; Mikalsen, Karl Øyvind; Kampffmeyer, Michael C; Jenssen, Robert

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift:

Pattern Recognition, vol. 96:106973, p. 1–11, 2019

Utgiver:

Elsevier

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 0031-3203
Elektronisk: 1873-5142

Lenker:

ARKIV: hdl.handle.net/10037/18341
DOI: doi.org/10.1016/j.patcog.2019.106973