Fagartikkel

Clinically relevant features for predicting the severity of surgical site infections

Boubekki, Ahcene; Myhre, Jonas Nordhaug; Luppino, Luigi Tommaso; Mikalsen, Karl Øyvind; Revhaug, Arthur; Jenssen, Robert

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: IEEE journal of biomedical and health informatics, 2021

Utgivere: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2168-2194
Elektronisk: 2168-2208

Lenker:
DOI: doi.org/10.1109/JBHI.2021.3121038