Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Self-Constructing Graph Convolutional Networks for Semantic Labeling

Liu, Qinghui; Kampffmeyer, Michael C; Jenssen, Robert; Salberg, Arnt-Børre

Publikasjonsdetaljer

Del av: IGARSS 2020 - 2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Proceedings (IEEE, 2020)

Sider: 4

År: 2020

År: 2020

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/11250/2732845
DOI: doi.org/10.1109/IGARSS39084.2020.9324719