Vitenskapelig artikkel

Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder

Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael C; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Expert Systems With Applications, vol. 164, p. 11, 2020

Utgivere: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0957-4174
Elektronisk: 1873-6793

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/11250/2732556
DOI: doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114020